Добре дошли в нашия магазин!
Продукти

0

Сервизни интервали и цени

 

За правилната работа на вашата газова инжекционна система и за уважаване на гаранцията се изисква стриктно спазване на сервизните интервали на всеки 10 000 км.

Задължителното техническо обслужване на всеки 10 000 км включва:

Смянa на филтър за изпарена газ

Смянa на филтър за течна газ

Проверка за херметичност

Проверка за състоянието на газовите маркучи и съединения

Проверка за състоянието на водните маркучи и съединения

Нулиране на инспекцията

Цена за задължителното гаранционно обслужване

По ценова листа на серзиза, извършващ услугата.

 

Препоръчителното (незадължително) техническо обслужване на 10 000 км включва:

Проверка състоянието на инжекторната рейка

Проверка състоянието и налягането на газта в изпарителя

Актуализация на софтуера

Цена за препоръчителното (незадължително) гаранционно обслужване

По ценова листа на сервиза, извършващ услугата.

 

За правилната работа на газовите инжектори се препоръчва почистване на инжекторната рейка на всеки 20 000 км.

На високият клас газови инжектори се подменят консумативи (бутала или мембрани) на всеки 2 години или изминат пробег както следва:

- Rail Black Body - 40 000 км
- Rail Apache HD - 80 000 км
- Rail Navajo - 80 000 км

На ниският клас (турски) газови инжектори консумативите се подменят всяка година или на
25 000 км


* Пробега е ориентировъчен и зависи от средната скорост и типа автомобил.

Почистването на газовите инжектори се извършва по 2 начина:

На място със специализирана течност и апаратура
* без разглобяване

или

Почистване с ултразвук и калибриране със специализирани инструменти
* с разглобяване

Почистване на газова инжекторна рейка:

По ценова листа на сервиза, извършващ услугата.

 

За правилната работа на газовия изпарител се препоръчва на всеки 80 000 км или 2 години (което настъпи първо), почистване и смяна на мембрани или смяна на самия изпарител

Цената на нов изпарител е много близка до цената на ремонта и се препоръчва смяна на изпарителя. Опита показва, че изпарителят често работи добре и след зададените параметри от 2 години експлоатация и поради това се възприема принципа, ако работи добре не се ремонтира. Цените за подмяна или ремонт на газови инжектори и изпарител са съгласно ценоразписа на сервиза, поддържащ газовата система.